Cilj projekta je osnaživanje nastavnika za primjenu suvremenih strategija i tehnologije u učenju i poučavanju kako bi se osigurala veća uključenost učenika u procese stjecanja znanja i vještina koje su u skladu s društvenim i tehnološkim napretkom.
Realizirano je 20 mobilnosti nastavnika STEM predmeta (matematike, informatike, biologije, kemije, fizike), nastavnika jezika te stručnih suradnika. Obuhvaćene su teme robotike, korištenja IKT-a, edukacijskih igara, mobilnih aplikacija u nastavi, teme izvanučioničke nastave, dramskih metoda u nastavi, inovativnih metoda holističkog učenika, interdisciplinarnog i suradničkog poučavanja te upoznavanje različitih obrazovnih sustava.