Ciljevi KA2 Erasmus+ projekta pod nazivom Opportunities beyond the classroom su razmjena inovativnih praksi primjenjivih u nastavi na međunarodnoj razini, razvijanje interesa za aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici u vidu sudjelovanja u volonterskim projektima, radu nevladinih organizacija i organizaciji i provođenju društvenih događaja te jačanje veze sa suradnicima projekta na lokalnoj razini, razvoj socijalnih, građanskih, interkulturnih i jezičnih kompetencija, kao i kritičkog mišljenja i digitalnih vještina.

Tema projekta Opportunities beyond the classroom je građanski odgoj. Partneri projekta su Bugarska, koja je ujedno i nositelj projekta, Španjolska, Grčka, Italija, Rumunjska i Hrvatska koji pomoću raznih aktivnosti žele potaknuti stvaranje snažne veze između formalnog i neformalnog obrazovanja kroz uvođenje inovativnih metodologija u nastavi i učenju izvan učionice. Neke od aktivnosti uključuju posjete obrazovnim okruženjima kao što su muzeji, galerije i knjižnice kao mjestima na kojima se odvija nastavni proces, suradnju s lokalnim nevladinim organizacijama, sastanke s predstavnicima lokalnih vlasti, učenje jezika kroz razgovor izvan učionice i mnoge druge.

The aims of the KA2 Erasmus+ project called Opportunities beyond the classroom are exchanging innovative practices that can be applied in teaching on an international level, developing interest for active participation in the local community in different ways such as taking part in volunteer projects and the work of NGOs, organising and coordinating social events and strengthening the ties with other participants in the project on local level, developing social, civic, cultural and language competences as well as critical thinking and digital skills.

The topic of the project Opportunities beyond the classroom is civic education. Countries participating in the project as partners are Bulgaria, whose members are also the project coordinators, Spain, Greece, Italy, Romania and Croatia. All of the partners aim to encourage the creation of a tight bond between formal and informal education by participating in different activities which will allow them to introduce innovative methods in teaching and outdoor learning.  Some of the activities include visits to alternative learning environments such as museums, galleries and libraries as places where the teaching and learning process happens, collaboration with the local NGOs, learning foreign languages through the interaction outside the classroom, etc.