TERMINI KONZULTATIVNE NASTAVE U ŠK. GOD. 2021_2022

 

 

TERMINI KONZULTATIVNE NASTAVE

NASTAVNIK

PREDMET

RAZRED

TERMIN

MJESTO

LIDIJA KOLAR

NJEMAČKI JEZIK

3.

UTORAK

12:25 – 13:10 ILI PREMA DOGOVORU

UČIONICA 24

KARMENA VADLJA REŠETAR

FIZIKA

1.

UTORAK

12:25 – 13:10

KABINET FIZIKE

NIKOLA FRIŠČIĆ

FIZIKA

2.

UTORAK

7. SAT ILI PREMA DOGOVORU

KABINET FIZIKE

MIRJANA HRANILOVIĆ

MATEMATIKA

3.

4.

ČETVRTAK

12:30

PONEDJELJAK

13:15

UČIONICA 11

DARINKA PINTARIĆ

ENGLESKI JEZIK

2.

UTORAK

12:25 – 13:10

UČIONICA 24

LJUBICA BLAŽINČIĆ

MATEMATIKA

1.

2.

UTORAK

12:30 – 13:10

13:10 – 14:00

UČIONICA 25

NIKOLA LEPEN

MATEMATIKA

2.

3.

UTORAK

13:00

PONEDJELJAK

12:30

UČIONICA 16 UČIONICA 11

NINA MIKOLAJ VARGA

MATEMATIKA

1.

4.

PETAK

12:25-13:10 ILI PREMA DOGOVORU

UTORAK

13:10

UČIONICA 12

ŠTEFANIJA POŽGAJ

MATEMATIKA

1.

4.

UTORAK 11:40

UTORAK 14:50

UČIONICA 9 ILI 12

MARIJA BUŽIĆ

LATINSKI JEZIK

1.

2.

PETAK 12:25

SRIJEDA 13:00

UČIONICA 4

DAVORIN ZORKO 

PSIHOLOGIJA

2.

3.

PONEDJELJAK 10:50

SRIJEDA 14:55 ILI PO DOGOVORU

DRUŠTVENI KABINET

NADA MEDVED

NJEMAČKI JEZIK

1.

2.

4.

SRIJEDA

18:20 – 19:05

UČIONICA

24

VESNA KRAMARIĆ KLARIĆ

ENGLESKI JEZIK

2.

SRIJEDA

16:00

PO DOGOVORU

MIRJANA JAKOPČEVIĆ

KEMIJA

3.

SRIJEDA

16:00

UČIONICA

19

GRACIA VURUŠIĆ

NJEMAČKI JEZIK

3. I 2.

UTORAK 14:55

ILI PO DOGOVORU

KABINET NJEMAČKOGA JEZIKA

ANTONIJA JANČEC

KEMIJA

1.

4.

PO DOGOVORU

ONLINE ILI UČIONICA

19 I 20