TERMINI INFORMATIVNIH RAZGOVORA S RODITELJIMA

(svaki tjedan)

 

NASTAVNIK

DAN U TJEDNU

VRIJEME

MJESTO

BACINGER ANDRIJA

Petak

11.00 – 11:30

Kabinet geografije

BARAT LARA

Ponedjeljak

9:00 – 9:45

Kabinet biologije

BLAŽEKA MILJENKO

Petak

18:00 – 18:45

Ured ispitnoga koordinatora

BLAŽINČIĆ LJUBICA

Petak

9:00 – 9:45

Kabinet matematike

BORKO MARIJA

Ponedjeljak

9:00 – 10:00

Kabinet povijesti

BUŽIĆ MARIJA

Srijeda

17:35 – 18:20

Kabinet njemačkog i latinskog jezika

BRLJAK GABRIJELA

Srijeda

15:00 – 15:45

Kabinet hrvatskoga jezika

CRNČEC ANTONIJA

Utorak

13:15 – 14:00

Kabinet kemije

ČATLAIĆ NADA

Petak

10:00 – 10:45

Kabinet hrvatskoga jezika

DOLENEC ELVIRA

Utorak

17:30

Kabinet engleskog jezika

DOBEC NOVOSEL MARIJA

Četvrtak

12:25 – 13:10

Kabinet engleskog i francuskog jezika

DRABIĆ DARINKA

Srijeda

12:30

Kabinet informatike

FARKAŠ KARMEN

Utorak

16:00 – 16:40

Kabinet  likovne umjetnosti

FRIŠČIĆ NIKOLA

Utorak

19:00

Kabinet fizike

GOLENKO IVA

Utorak

11:40 – 12:25

Kabinet likovne umjetnosti

GRAHOVEC SOLDAT ZLATKA

Četvrtak

11.00 – 11.30

Kabinet hrvatskog jezika

HORVAT KRISTINA

Četvrtak

13:15 – 14:00

Kabinet fizike

HRANILOVIĆ MIRJANA

Srijeda

10.-10.45

kabinet matematike

JAKOPČEVIĆ MIRJANA

 

 

 

JAMBROVIĆ MARTA

Srijeda

11:40 – 12:25

Kabinet engleskog jezika

JAMBROVIĆ SANDRA

Ponedjeljak

11:40 – 12:25

Kabinet društvenih predmeta

JAMBROVIĆ-POSEDI SANJA

Četvrtak

11:00 – 11:30

Kabinet njemačkoga jezika

JANČEC JULIJA

Utorak

13:15 – 14:00

Kabinet povijesti

KANIŽAJ HEDA

Srijeda

18:20 – 19:05

Kabinet društvenih predmeta

 

KARAMARKOVIĆ GORAN

Petak

17:05

Kabinet tjelesne i zdravstvene kulture (dvorana)

KOLAR LIDIJA

Petak

14:55 – 15:40

Kabinet njemačkog jezika

KRAMAR BURELA MARTA

Petak

9:00 – 9:30

Kabinet geografije

KRAMARIĆ-KLARIĆ VESNA

Ponedjeljak

16:00 – 16:40

Kabinet engleskog jezika

LEPEN NIKOLA

Utorak

13:00 – 14:00

Kabinet matematike

LILEK BLAGUS  ŽELJKA

Četvrtak

9:00

Kabinet društvene grupe predmeta

LUKŠA ŽAKLIN

Ponedjeljak

10:00 – 10:45

Kabinet biologije

MALEKOCI-TARANDEK VESNA

Utorak

14:00 – 14:45

Kabinet engleskog jezika

MAVREK MARTINA

Ponedjeljak

16:00

Kabinet engleskog jezika

MEGLIĆ KARLO

Petak

10:00 – 10:30

Kabinet kemije

MIKOLAJ VARGA NINA

Ponedjeljak

19:00

Kabinet matematike

MOČNIK VEDRANA

Ponedjeljak

10:00 – 10:45

Kabinet hrvatskog jezika

MUTVAR NIKOLA

Četvrtak

16:45 – 17:30

Kabinet glazbene umjetnosti

PAVLIC PETAR

Petak

10:50, uz najavu

Kabinet engleskog jezika

PERČIĆ SARA

Petak

10:50 – 11:30

Kabinet matematike

PINTARIĆ DARINKA

Petak

13:00

Kabinet engleskog jezika

PLEH ALEKSANDRA

Četvrtak

10:50 – 11:35

Kabinet hrvatskog jezika

POŽGAJ ŠTEFANIJA

Petak

16:45 – 17:30

Kabinet matematike

PREMUŠ GORDAN

Ponedjeljak

11:40 – 12:25

Kabinet društvenih predmeta

RODIGER DAMIR

Prema dogovoru s roditeljima

 

Kabinet glazbene umjetnosti

SAMBOLEK MELITA

četvrtak

9 – 9.45

Kabinet fizike

SILADI ROBERT

 

 

 

SKLEPIĆ IVANČICA

Četvrtak

13:30 – 14:30

Kabinet društvenih predmeta

SKOK ZDRAVKA

Srijeda

13:10 – 14:00

Kabinet hrvatskog jezika

SLUNJSKI ROBERT

Utorak

13:10 – 13:55

Učionica br. 17

SREDANOVIĆ KLARA

Petak

11:40 – 12:25

Kabinet povijesti

SRNEC TAMARA

Ponedjeljak

18:00

Kabinet matematike

ŠALAMON TANJA

Srijeda

12:30 – 13:00

Kabinet biologije

TROJKO KREŠIMIR

Utorak

17:00 – 17:30

Kab

TRUPKOVIĆ SUZANA

Utorak

14:55 – 15:40

Kabinet tjelesne i zdravstvene kulture (dvorana)

VADLJA-REŠETAR KARMENA

Četvrtak

14:55 – 15:40

Kabinet fizike

VURUŠIĆ GRACIA

Petak ili prema dogovoru

09:00 – 09:45

Kabinet njemačkog jezika

ZEČAR LAJTMAN HELENA

Ponedjeljak

12:00

Kabinet društvenih predmeta

ZORKO DAVORIN

Utorak

13:15 – 14:00

Kabinet društvenih predmeta