TERMINI PRIMANJA RODITELJA U ŠK. GOD. 2022./2023.

 

 

TERMINI PRIMANJA
RODITELJA

RAZREDNI
ODJEL

RAZREDNIK/CA

DAN U
TJEDNU

VRIJEME

MJESTO

1.A

Gabrijela Brljak

Srijeda

15:00 – 15:45

Kabinet
hrvatskog jezika

1.B

Ivančica Sklepić

Četvrtak

13:30

Kabinet društvenih predmeta

1.C

Petar Pavlic

Četvrtak

10:50

Kabinet
engleskog jezika

1.D

Zlatka Grahovec
Soldat

Utorak

19:00

Kabinet hrvatskog jezika

1.E

Štefanija
Požgaj

Petak

16:45 – 17:30

Kabinet
matematike

1.F

Marija Borko

Utorak

10:00 – 10:45

Kabinet povijesti

1.G

Sanja Jambrović
Posedi

Četvrtak

11:00

Kabinet
njemačkog jezika

2.A

Andrija Bacinger

Petak

11:00 – 11:30

Kabinet geografije

2.B

Helena Zečar Lajtman

Srijeda

17:00

Kabinet
društvene grupe predmeta

2.C

Marta Jambrović

Srijeda

11:40 – 12:25

Kabinet engleskog jezika

2.D

Aleksandra Pleh

Utorak

13:15 – 14:00

Kabinet
hrvatskog jezika

2.E

Antonija Crnčec

Utorak

14:55 – 15:40

Učionica 19

2.F

Nina Mikolaj Varga

Srijeda

13:00

Kabinet
matematike

2.G

Nikola Mutvar

Četvrtak

16:45 – 17:30

Kabinet glazbene umjetnosti

3.A

Lara Barat

Ponedjeljak

9:00 – 9:45

Kabinet
biologije

3.B

Marta Kramar Burela

Petak

90:00 – 9:30 i prema dogovoru

Učionica br. 17

3.C

Elvira Dolenec

Utorak

17:30

Kabinet
engleskog jezika

3.D

Martina Mavrek

Ponedjeljak

16:00

Kabinet engleskog jezika

3.E

Krešimir Trojko

Utorak

17:00

Kabinet kemije

3.F

Melita Sambolek

Četvrtak

9:00 – 9:45 i prema dogovoru

Kabinet fizike

3.G

Nikola Lepen

Utorak

13:20 – 14:05

Kabinet
matematike

4.A

Miljenko Blažeka

Petak

18:00 – 19:00

Ured ispitnog koordinatora

4.B

Klara Sredanović

Prema dogovoru

Kabinet
povijesti

4.C

Damir Rodiger

Prema dogovoru

Kabinet glazbene umjetnosti

4.D

Zdravka Skok

Srijeda

13:10 – 14:00

Kabinet
hrvatskog jezika

4.E

Žaklin Lukša

Ponedjeljak

10:00 – 10:45

Kabinet biologije

4.F

Karmena Vadlja
Rešetar

Četvrtak

14:55 – 15:40

Kabinet fizike

4.G

Lidija Kolar

Petak

14:55 – 15:40

Kabinet njemačkog jezika