Moderan, ugodan, zanimljiv, izvrsno opremljen – epiteti su koji krase prostor naše škole, Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec. No, škola nije samo prostor. Škola su ljudi, ozračje, događanja. Upravo su to kvalitete naše škole: motivirani učenici i nastavnici, prijateljsko, suradničko ozračje i brojni sadržaji koji omogućuju razvoj interesa i potencijala svakoga učenika.

Već šezdesetak godina naša škola sustavno i sveobuhvatno priprema učenike za nastavak školovanja na svim fakultetima. Nudimo četiri usmjerenja: opću, prirodoslovno-matematičku, jezičnu i, najnoviju, prirodoslovnu gimnaziju. Dok se u općoj gimnaziji stječu znanja iz svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, jezična gimnazija nudi povećan broj sati učenja stranih jezika. Prirodoslovno-matematička gimnazija sadrži veći fond sati matematike, fizike i informatike, a prirodoslovna se gimnazija temelji na uravnoteženom odnosu matematike, kemije, fizike i biologije s posebnim naglaskom na laboratorijskim vježbama.

Ono što našu školu čini posebnom gimnazijsko je šarenilo. Petnaestak izbornih predmeta te tridesetak oblika međukurikularnih aktivnosti koje zajednički kreiraju učenici i nastavnici doprinosi pozitivnom duhu škole. Potičemo učenike da otkriju i razvijaju svoje interese i da se njima bave u školi te nudimo sadržaje iz svih područja: od svih grana umjetnosti, područja znanosti, informatike, robotike do životnih vještina i jezika. Učenici u našoj školi imaju mogućnosti steći međunarodne jezične diplome iz njemačkog (DSD) i francuskog jezika (DELF), a isto se tako mogu uključiti u brojne međunarodne projekte i razmjene učenika sa školama iz Nizozemske, Poljske, Makedonije i Hrvatske.

Svime time kod učenika potičemo suradnju, poduzetnost, (samo)kritičnost, razvijamo samostalnost i osposobljavamo ih za cjeloživotno učenje.

Otvorena komunikacija između učenika i nastavnika, ugodno radno ozračje, usmjerenost na izvrsnost, inspirativan timski rad, kontinuirano poticanje i praćenje napretka učenika naše su vrijednosti, a svojim smo rezultatima prepoznatljivi u regiji, ali i cijeloj Hrvatskoj.

Naši učenici redovito sudjeluju na međunarodnom natjecanju mladih znanstvenika iz prirodoslovlja te međunarodnim olimpijadama iz matematike i fizike gdje postižu zavidne rezultate. Potvrdu kvalitete svoga rada i učenici i nastavnici dobivaju na državnim natjecanjima gdje godinu za godinom osvajaju prva mjesta. U samom smo vrhu i po rezultatima u sportu.

Uključeni smo u projekt „e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola“, a Škola koristi sustav e-Dnevnika. Profesori ulažu puno truda i vremena u permanentno stručno usavršavanje, vlastitu izobrazbu u sklopu cjeloživotnog učenja, između ostaloga i uključivanjem u KA1 projekte. Skrbimo o interesima i osjećajima učenika kako bismo ih osposobili za odgovorno i aktivno djelovanje u svojem užem i širem okružju.

Veliko zanimanje za upis najboljih učenika osnovnih škola odražava odličan rad škole koja ispunjava ambicije i želje učenika za kvalitetnim znanjem i otkrivanjem profesionalnih interesa sa svrhom nastavka školovanja na hrvatskim i svjetskim sveučilištima.

Uz brojne aktivnosti koje se odvijaju u školi, projekte u kojima učenici sudjeluju i sami iniciraju, nagrade i priznanja, rezultate državne mature, uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima, učenike pripremamo za uspješan nastavak školovanja, usađujući im spoznaju da je znanje trajna vrijednost.

Spoj tradicije i suvremenoga, bogata i široka paleta sadržaja, izvrsni rezultati na svim razinama i u svim područjima ono je što Gimnaziju čini sigurnim i dobrim izborom, kako za one koji već dobro znaju čime se žele baviti, tako i za one koji se još uvijek nisu odlučili.