1961. Donesena je odluka o osnivanju Gimnazije u Čakovcu, prve obrazovne institucije takvog tipa u Međimurju. Učenici drugog i trećeg razreda Učiteljske škole postali su gimnazijalci i radili su po adaptiranom gimnazijskom programu, a četvrtim razredima dana je mogućnost da završe kao gimnazijalci ili kao učitelji. Samo prvi razredi su upisani kao „čisti“ gimnazijalci.

Gimnazija je bila smještena u jednom dijelu Staroga grada gdje je do tada djelovala Ekonomska škola koja je preselila u novu zgradu. U Starom gradu nije bilo nikakve adaptacije prostora već su samo nabavljena nastavna sredstva. Gimnazija je imala 18 odjeljenja.

1967. Na opće zadovoljstvo učenika, profesora i žitelja Međimurja otvorena je nova školska zgrada. U Gimnaziji je tada bilo 29 profesora. Te iste godine pristupilo se gradnji sportskih terena. Radove su izvodili učenici za vrijeme proizvodne prakse. Teškoće koje su pratile Gimnaziju bile su nedostatak knjižnog fonda i dvorane za tjelesni odgoj. Velika pažnja posvećivala se slobodnim aktivnostima.

1977. Gimnazija zajedno s Ekonomskom i trgovačkom školom formira Srednjoškolski centar.

1991. Gimnazija se ponovno osamostaljuje i postaje Gimnazija Čakovec.

2012. Gimnazija Čakovec mijenja naziv u Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec.