Cilj projekta je osnaživanje nastavnika za primjenu različitih oblika vrednovanja i samovrednovanja u učenju i poučavanju s ciljem osiguravanja veće uključenosti učenika u proces stjecanja znanja te razvoj sustava kvalitete i jačanje profesionalne podrške nastavnicima uz međusobnu suradnju svih dionika.

Teme usavršavanja usmjerene su na vrednovanje projektne nastave i interdisciplinarnih projekata, kreativnih uradaka učenika i jezičnih kompetencija učenika, vrednovanje timskog i kooperativnog učenja. Planirane su i teme učinkovitog upravljanja ljudskim potencijalima i razvojem škole te korištenje coaching alata u osnaživanju i motiviranju nastavnika.